آخرین خبرها

قیمت لباس شمالی زنانه

قیمت لباس های زنانه گیلکی .قاسم آبادی و مازندرانی

لباس شمالی ایرانتوران

لباس شمالی ایرانتوران

  قیمت یک میلیون و پانصد هزارتومان   این لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه می شود. جنس بلوز از ساتن فرانسوی است .و دامن از جنس تترون نخی کلاه و جلیقه از جنس مخمل. شماره تماس و تلگرام جهت سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵   تولیدات فروشگاه ایران توران به قیمت تولیدی است به همین علت هزینه پست برعهده مشتری است …

Read More »

لباس زنانه محلی نارنجی

فروش لباس محلی در البرز

۹۰۰ هزارتومان قیمت لباس زنانه نارنجی ۹۰۰ هزار تومان .این لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود. جنس بلوز ساتن فرانسه و جنس دامن تترون نخی است. جلیقه و کلاه مخمل       برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.   جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا کلیک کنید     برای دیدن قیمت …

Read More »

لباس شمالی زنانه۱

قیمت ۹۲۰ هزار تومان   لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود. به دلیل سود پایین محصولات فروشگاه ایران توران هزینه پست برعهده مشتری است. هزینه پست یکدست لباس در حدود ۴۰هزار تومان می باشد. شماره تماس و تلگرام سایت ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵     برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.   جهت دیدن قیمت لباسهای …

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

قیمت ۹۰۰ هزار تومان   این لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود.جنس بلوز ساتن فرانسوی و دامن آن تترون است. به دلیل پایین بودن سود محصولات ایران توران هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام سایت۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵     برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.   جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا …

Read More »

قیمت یک میلیون و صد هزار تومان

قیمت یک میلیون و صد هزار تومان این لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می باشد.جنس بلوز و دامن ساتن فرانسوی است. به دلیل سود پایین محصولات ایران توران هزینه پست با مشتری است. قیمت پست یکدست لباس در حدود ۹۵۰ هزار تومان شماره تماس و تلگرام سایت ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵       برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه …

Read More »

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود.به دلیل سود پایین محصولات در فروشگاه ایران توران هزینه پست با مشتری است. که برای یکدست لباس در حدود ۴۰ هزار تومان. شماره تماس برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵ تلگرام و واتس اپ همین شماره فعال است.     برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه …

Read More »

قیمت یک میلیون و هشتصد هزار تومان

قیمت یک میلیون و هشتصد هزار تومان این مدل دارای دامن بسیار پرچین است.اگر  دامن با چین معمولی دوخته شود(تمام کلوش) به قیمت یک میلیون  و صد هزارتومان می شود تولید کرد. لباس شامل بلوز(ساتن فرانسه) دامن(تترون ) و جلیقه(مخمل) و کلاه هست. به دلیل سود پایین محصولات ایران توران هزینه پست با مشتری است .که برای یک دست لباس …

Read More »

قیمت یک میلیون تومان

  قیمت یک میلیون تومان شماره تماس و تلگرام و واتس اپ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵       برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.     جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا کلیک کنید     برای دیدن قیمت مدلهای کرمانجی اینجا کلیک کنید     و جهت اطلاع از قیمت مدلهای شمالی دخترانه اینجا کلیک کنید     …

Read More »

قیمت ۹۲۰ هزار تومان

  قیمت ۹۲۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵       برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.     جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا …

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

قیمت ۹۰۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵     برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.     جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا کلیک کنید …

Read More »

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

قیمت ۹۰۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

قیمت ۹۰۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

قیمت ۹۰۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

لباس محلی دخترانهBBU

  قیمت ۹۰۰هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت یک میلیون و صد هزار تومان

قیمت یک میلیون و صد هزار تومان   این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵  

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

  قیمت ۹۰۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت ۹۰۰ هزار تومان

  قیمت ۹۰۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵    

Read More »