آخرین خبرها

قیمت لباس شمالی زنانه

قیمت لباس های زنانه گیلکی .قاسم آبادی و مازندرانی

لباس شمالی زنانه ایرانتوران

لباس شمالی زنانه ایرانتوران

  قیمت ۹۵۰ هزار تومان       لباس شمالی زنانه ایرانتوران   لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود.روسری جزو اقلام لباس نیست. در صورتی که مشتری درخواست روسری داشته باشد هزینه روسری بصورت جداگانه است.   قیمتهای ما قیمت تولیدی است و هزینه پست برعهده مشتری است. هزینه پست یکدست لباس ۵۰ هزار تومان.   شماره …

Read More »

لباس شمالی ایرانتوران

لباس شمالی ایرانتوران

    قیمت یک میلیون و پانصد هزارتومان   این لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه می شود. جنس بلوز از ساتن فرانسوی است .و دامن از جنس تترون نخی کلاه و جلیقه از جنس مخمل.در این مدل لباس پلیسه دوری ویژه در قسمت کمر انجام می شود که بر زیبایی لباس می افزاید. شماره تماس و تلگرام جهت …

Read More »

لباس زنانه محلی نارنجی

فروش لباس محلی در البرز

یک میلیون تومان قیمت لباس زنانه نارنجی یک میلیون تومان .این لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود. جنس بلوز ساتن فرانسه و جنس دامن تترون نخی است. جلیقه و کلاه مخمل       برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.   جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا کلیک کنید     برای دیدن …

Read More »

لباس شمالی زنانه۱

قیمت ۹۷۰ هزار تومان   لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود. به دلیل سود پایین محصولات فروشگاه ایران توران هزینه پست برعهده مشتری است. هزینه پست یکدست لباس در حدود ۴۰هزار تومان می باشد. شماره تماس و تلگرام سایت ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵     برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.   جهت دیدن قیمت لباسهای …

Read More »

قیمت ۹۵۰ هزار تومان

قیمت ۹۵۰ هزار تومان   این لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود.جنس بلوز ساتن فرانسوی و دامن آن تترون است. به دلیل پایین بودن سود محصولات ایران توران هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام سایت۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵     برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.   جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا …

Read More »

قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان

قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان این لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می باشد.جنس بلوز و دامن ساتن فرانسوی است. و جلیقه کلاه لباس مخمل به دلیل سود پایین محصولات ایران توران هزینه پست با مشتری است. قیمت پست یکدست لباس در حدود ۵۰ هزار تومان شماره تماس و تلگرام سایت ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵       برای اطلاع …

Read More »

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان لباس شامل بلوز دامن جلیقه و کلاه می شود.به دلیل سود پایین محصولات در فروشگاه ایران توران هزینه پست با مشتری است. در این مدل لباس پلیسه دوری ویژه در قسمت کمر انجام می شود که بر زیبایی لباس می افزاید. که برای یکدست لباس در حدود ۴۰ هزار تومان. شماره تماس برای …

Read More »

قیمت یک میلیون و هشتصد هزار تومان

قیمت یک میلیون و هشتصد هزار تومان این مدل دارای دامنی با چین شش متر است.اگر  دامن با چین معمولی دوخته شود(تمام کلوش) به قیمت یک میلیون  و چهارصد هزارتومان می شود تولید کرد. در این مدل لباس پلیسه دوری ویژه در قسمت کمر انجام می شود که بر زیبایی لباس می افزاید. لباس شامل بلوز(ساتن فرانسه) دامن(تترون ) و …

Read More »

قیمت یک میلیون و صد هزارتومان

  قیمت یک میلیون و صد هزارتومان شماره تماس و تلگرام و واتس اپ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵       برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.     جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا کلیک کنید     برای دیدن قیمت مدلهای کرمانجی اینجا کلیک کنید     و جهت اطلاع از قیمت مدلهای شمالی دخترانه اینجا کلیک کنید …

Read More »

قیمت یک میلیون تومان

  قیمت یک میلیون تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵       برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.     جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا …

Read More »

قیمت یک میلیون وصد هزار تومان

قیمت یک میلیون وصد هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵     برای اطلاع از قیمت مدلهای شمالی زنانه اینجا کلیک کنید.     جهت دیدن قیمت لباسهای قاجاری اینجا …

Read More »

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان

قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است.   در این مدل لباس پلیسه دوری ویژه در قسمت کمر انجام می شود که بر زیبایی لباس می افزاید. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش …

Read More »

قیمت ۹۵۰ هزار تومان

قیمت ۹۵۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت یک میلیون تومان

قیمت یک میلیون تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت یک میلیون تومان

قیمت یک میلیون تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت یک میلیون تومان

لباس محلی دخترانهBBU

  قیمت یک میلیون تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت یک میلیون و صد هزار تومان

قیمت یک میلیون و صد هزار تومان   این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵  

Read More »

قیمت ۹۵۰ هزار تومان

  قیمت ۹۵۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵

Read More »

قیمت ۹۵۰ هزار تومان

  قیمت ۹۵۰ هزار تومان این قیمت شامل روسری نمی شود.لباس شامل بلوز جلیقه دامن و کلاه است. به دلیل پایین بودن سود محصولات هزینه پست با مشتری است. شماره تماس و تلگرام و واتس اپ برای سفارش ۰۹۳۰۲۰۷۰۰۴۵    

Read More »